MISJA

Uważamy, że kreatywność i twórczość najbardziej wzbogacają osobowość człowieka. Nasze emocje są szlifowane dzięki rozwijaniu wyobraźni, kreowaniu oraz zdolnościami motorycznymi.

Nasza pracownia to idealnie miejsce dla osobistego rozwoju naturalnej twórczości, która jest nieodłącznym elementem ludzkiej natury, wystarczy ją tylko w sobie rozniecić.Program zajęć jest tak różny, aby w jak najszerszym zakresie zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość i zacząć zauważać pewne oczywiste zależności. Robimy wszystko, aby osoba uczęszczająca na nasze zajęcia nie miała problemów z egzaminami na studia.

Wszechstronność w sztuce, pozwala ją lepiej zrozumieć, dlatego wykorzystujemy różnorodne techniki plastyczne- zaczynając od tradycyjnego rysunku ołówkiem lub kredką, przechodząc przez malarstwo, grafikę oraz prace manualne, akcentując to nauce oprogramowania 2D/3D. Dodatkowym atutem naszych zajęć są wykłady z historii sztuki, które umożliwiają pojąć sztukę już od podszewki i pomagają zrozumieć co miało największy wpływ na rozwój plastyki na przestrzeni dziejów.

Nasza pracownia umożliwia zdobywać umiejętność wyrażania emocji w procesie twórczym, rozwijając tym samym pewne cechy osobowości.

Wbrew wszelkie opinii, to nie matematyka, ale plastyka powinna być królową nauk, bo tylko dzięki niej jesteśmy w stanie kreatywnie podchodzić do rozwiązywania problemów ( w każde dziedzinie życia).

W naszej Pracowni tworzymy sztukę i o niej rozmawiamy. Przytaczamy dzieła wielkich, znanych artystów, przeplatamy się przez wątki historii sztuki, szukamy inspiracji
i wyciągamy z nich pozytywne i kreatywne wnioski.